เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

InstaShare 2 รองรับ Miracast หรือไม่?

05-20-2022

ใช่ InstaShare 2 รองรับ Miracast

รุ่นที่รองรับ

RP6502, RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RP8602 86” 4K UHD Education Interactive Flat Panel, RE6501 65” Education Interactive Display, RE7501 75" Education Interactive Display, RE8601 86" Education Interactive Display, RE9801, SL4302K, SL5502K, SL6502K, SL7502K, SL8502K, ST4302, ST5502, ST6502, ST7502, ST8602, InstaShare 2, RP6502 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 65 นิ้ว, RP7502 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 75 นิ้ว, RP8602, RM6503, RM7503, RM8603 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 86 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, CP6501K, CP8601K

Show less arrow-up

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?