เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะตั้งค่าการอนุญาตสําหรับผู้ดูแลระบบหลายคนเพื่อจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน X-Sign Broadcast ได้อย่างไร

10-14-2020

หากคุณมีผู้ดูแลระบบหลายคนและต้องการจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ โปรดทำตามคำแนะนำในวิดีโอช่วยสอนนี้เพื่อตั้งค่า X-Sign Broadcast ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบ A สามารถจัดการอุปกรณ์บางรายการได้เท่านั้นและไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่กําหนดให้แก่ผู้ดูแลระบบ B ได้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?