เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

X-Sign Manager จะส่งการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดทางอีเมลเมื่อใด

10-14-2020

X-Sign Manager จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเมื่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีการออฟไลน์ แต่มีเนื้อหาที่จะต้องเล่นตามตารางเวลา

รุ่นที่รองรับ

ST6502, ST7502, ST8602, SL6502K, SL5502K, SL6502K, SL7502K, SL8502K, BH2401 , BH3501 , BH3801N , BH3801D , X-Sign, ST4302

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?