เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะได้รับอีเมลแจ้งล่วงหน้านานเท่าใดก่อนที่ X-Sign Manager จะหมดอายุ และการแจ้งเตือนดังกล่าวจะเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด

10-14-2020

การแจ้งเตือนทางอีเมลจะถูกส่งภายใน 30 วันก่อนถึงวันหมดอายุ และจะเตือนผู้ใช้อีกครั้งภายใน 7 วันก่อนถึงวันหมดอายุ

รุ่นที่รองรับ

ST4302, ST5502, ST6502, ST7502, ST8602, SL6502K, SL5502K, SL6502K, SL7502K, SL8502K, BH2401 , BH3501 , BH3801N , BH3801D , X-Sign

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?