เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะทําความสะอาดหน้าจอได้อย่างไรโดยไม่ทําให้หน้าจอเสียหาย

07-02-2020

เนื่องจากจอสัมผัสอัจฉริยะ (IFP) ของเรามีกระจกปิดทับโมดูลจอสัมผัส ดังนั้นจึงสามารถทําความสะอาดได้อย่างปลอดภัยด้วยทิชชูเปียกที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม โปรดระวังอย่าให้ของเหลวสัมผัสกับเซนเซอร์ IR ที่อยู่ระหว่างหน้าจอกระจกกับขอบหน้าปัด

รุ่นที่รองรับ

RE6501 65” Education Interactive Display, RE7501 75" Education Interactive Display, RE8601 86" Education Interactive Display, CP6501K, CP8601K, IL430 , IL490 , IL550 , RM6503, RM7503, RM8603 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 86 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RE9801

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?