เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทำไมหน้าจอจึงไม่หยุดดำเนินการ (freeze)/ไม่สามารถถ่ายภาพหน้าจอสําหรับ RP840G ภายใต้ HDMI 4 ได้

04-07-2020

RP840G ไม่อนุญาตให้หยุดดำเนินการหรือถ่ายภาพหน้าจอภายใต้ HDMI 4 ได้ เนื่องจากการออกแบบฮาร์ดแวร์ ดังนั้น จึงไม่สามารถรองรับการหยุดดำเนินการหรือถ่ายภาพหน้าจอภายใต้ HDMI 4 – 4K ได้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?