เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เหตุใดตารางเวลาจึงไม่ทํางาน

04-07-2020

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าวันที่และเวลาของเครื่องอย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดซ้ำและเวลาของตารางเวลาได้ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของตารางเวลาเปิดอยู่
4. หากมีการตั้งค่าตารางเวลาหลายชุด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดสถานะไว้เพียงสถานะเดียว

รุ่นที่รองรับ

PL490 , PL552

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?