เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมรหัสจอแสดงผล (Display ID) ที่ส่งออกมาจาก MDA จึงไม่สามารถนําเข้าไปยัง DMS ได้

04-07-2020

เมื่อนําเข้าอุปกรณ์ไปยัง EasySetting จําเป็นต้องยืนยันที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์
นั่นหมายความว่าเครื่องต้องใช้สาย RJ45 เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีที่อยู่ MAC ที่ถูกต้อง
หากเครื่องใช้การเชื่อมต่อ WiFi ก็จะไม่สามารถนําเข้าได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้การเชื่อมต่อ WLAN เมื่อนําเข้ารหัสจอแสดงผล

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?