เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมจึงมีปัญหา (ชดเชย) การสัมผัสเมื่อฉันเชื่อมต่อพีซี Windows 10 เข้ากับ IFP แต่ปัญหาจะหายไปถ้าฉันเชื่อมต่อกับพีซี Windows อื่น เช่น Win 7

04-07-2020

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการชดเชยการสัมผัสของ Windows 10 เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับ Windows ในการเปลี่ยนขนาดมาตราส่วนของ DPI โดยอัตโนมัติ (ไม่ใช่ความละเอียด และไม่ใช่อัตราส่วนภาพ) สําหรับหน้าจอต่าง ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การแสดงผลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้ ในกรณีนี้ Windows 10 จะเปลี่ยนมาตราส่วนของ IFP เป็น 150% โดยอัตโนมัติ แต่แล็ปท็อปยังคงทํางานที่ 100% จึงเป็นสาเหตุของปัญหาการชดเชยการสัมผัส วิธีแก้ไข: หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเปลี่ยนอัตราร้อยละของการปรับขนาดโดยดำเนินการด้วยตนเองหลังจากเสียบสายเคเบิลกับ IFP และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราร้อยละของการปรับขนาดของทั้งสองหน้าจอนั้นเท่ากัน (แก้ไขปัญหาในกรณีนี้ได้ 100%) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?