เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมระบบสัมผัสถึงไม่ทํางานเมื่อเชื่อมต่อสาย USB แบบสัมผัสเข้ากับ HDMI 1 ภายใต้ VGA

04-07-2020

หากอินพุทสัญญาณอยู่ภายใต้ HDMI 1 โปรดเชื่อมต่อสาย USB แบบสัมผัสเข้ากับ TOUCH-USB1 หากอินพุทสัญญาณอยู่ภายใต้ HDMI 2 โปรดเชื่อมต่อสาย USB แบบสัมผัสเข้ากับ TOUCH-USB2 หากอินพุทสัญญาณอยู่ภายใต้ HDMI 3 โปรดเชื่อมต่อสาย USB แบบสัมผัสเข้ากับ TOUCH-USB3 หากอินพุทสัญญาณอยู่ภายใต้ HDMI 4(MHL) หรือ VGA โปรดเชื่อมต่อสาย USB แบบสัมผัสเข้ากับ TOUCH-USB4

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?