เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถจะดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน AMS ได้จากที่ไหน

04-07-2020

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน AMS สได้ที่: https://www.benq.com/en-us/business/ifp/account-management-system.html

รุ่นที่รองรับ

CP8601K, RP8602 86” 4K UHD Education Interactive Flat Panel, RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RE8601 86" Education Interactive Display, RE7501 75" Education Interactive Display, RE6501 65” Education Interactive Display, CP6501K, RP8602, RP7502 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 75 นิ้ว, RP6502 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 65 นิ้ว

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?