เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เว็บไซต์ใดที่ต้องเข้าสู่ระบบ IAM/AMS/DMS Cloud/X-Sign Manager/X-Sign Broadcast

04-07-2020

ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ IAM/AMS/DMS Cloud/X-Sign Manager/X-Sign Broadcast จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ https://service-portal.benq.com/login

รุ่นที่รองรับ

CP8601K, RP8602 86” 4K UHD Education Interactive Flat Panel, RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RP6502, RE8601 86" Education Interactive Display, RE7501 75" Education Interactive Display, RP8602, RP7502 | 4K UHD ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 75 นิ้ว, RP6502 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ/ บอร์ดดิจิทัลสำหรับองค์กร ขนาด 65 นิ้ว

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?