เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การสร้างรหัสผ่านของ AMS มีกฎเกณฑ์อย่างไร

04-07-2020

ต้องมีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษได้ รหัสผ่านจะต้องไม่ตรงกันกับรหัสผ่านของบัญชี

รุ่นที่รองรับ

CP8601K

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?