เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

กล้องเว็บแคมที่แนะนำ (กล้องพร้อมฟังก์ชันไมโครโฟน) สำหรับการประชุมสัมมนาควรเป็นแบบใด

04-07-2020

เราขอแนะนํา Logitech C310/C525/C615HD/C920/C930e

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?