เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ไมโครโฟนที่แนะนําสําหรับการประชุมสัมมนาควรเป็นแบบใด

04-07-2020

เราขอแนะนํา MXL USB Mic AC-424

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?