เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

อุปกรณ์ของฉันเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น DVD ผ่านสาย HDMI ทําไมฉันจึงไม่สามารถเลือก "โหมด PC" (โหมดพีซี) ภายใต้การตั้งค่า ZOOM ได้

04-07-2020

โปรดตรวจสอบว่าแหล่งสัญญาณคือ 1080i (interlace) แทนที่จะเป็น 1080p (progressive) ใช่หรือไม่ โหมด PC ถูกปิดใช้งาน (ไม่รองรับ) ถ้าแหล่งสัญญาณอินพุทคือ 1080i

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?