เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ถ้าหนึ่งในผู้ใช้ติดตั้งแอปของบุคคลภายนอก ผู้ใช้รายอื่น ๆ จะสามารถเข้าถึงแอปนั้นได้หรือไม่

04-07-2020

ได้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถมองเห็นและเข้าถึงแอปได้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปทั้งหมดที่ติดตั้งใน IFP

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?