เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การพิมพ์เนื้อหาภายใต้แอป WPS นั้นต้องทำอย่างไร

04-07-2020

เมื่อเลือก Print (พิมพ์) จะมี 3 ตัวเลือก นั่นคือ
1. System Print Service (บริการพิมพ์ของระบบ) - จะใช้บริการพิมพ์จากซัพพลายเออร์เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์เนื้อหา
2. Cloud Print (การพิมพ์ผ่านระบบคลาวด์) - ดูที่คู่มือการใช้งานจาก WPS เกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ไฟล์ด้วยวิธีการพิมพ์ผ่านระบบคลาวด์:
http://www.kingsoftstore.com/support-for-android-office/3077-how-to-print-office-files-in-android-with-cloud-print.html
3. Postscript – จะแปลงเอกสารเป็นไฟล์ .ps หรือ pdf และผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์จากระยะไกลได้
เนื่องจากวิธีการที่ 1 โดยปกติแล้ว จําเป็นต้องติดตั้งแอปบริการการพิมพ์ของซัพพลายเออร์ ซึ่งอาจมีปัญหาความเข้ากันได้ ดังนั้น ขอแนะนําให้ใช้ตัวเลือกการพิมพ์ผ่านระบบคลาวด์

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?