เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การติดตั้งอํานาจในการออกใบรับรอง (CA) ต้องทำอย่างไร

04-07-2020

หากต้องการติดตั้งใบรับรอง โปรดป้อนที่อยู่ URL ลงในเบราว์เซอร์และปฏิบัติตามคําแนะนํา
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า OTA ของเครื่องเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดก่อนที่จะติดตั้ง CA

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?