เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การเปิดใช้งานฟังก์ชันสัมผัสต้องทำอย่างไร หากเชื่อมต่อกับพีซีหรือเครื่อง Mac

04-07-2020

โปรดต่อสาย USB แบบสัมผัสและสายเคเบิลสัญญาณอินพุทเข้ากับเครื่อง ไม่จําเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ใด ๆ

รุ่นที่รองรับ

CP8601K

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?