เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การลบโฟลเดอร์ภายใต้ EZFinder ต้องทำอย่างไร

04-07-2020

1. โปรดเลือกโฟลเดอร์ใต้ EZFinder
2. แถบเครื่องมือจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่าง
3. เลือกไอคอนถังขยะเพื่อลบโฟลเดอร์ที่เลือก

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?