เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การเชื่อมต่อ IFP กับ AMS ต้องทำอย่างไร

04-07-2020

วิธีเดียวที่จะเชื่อมต่อกับบริการ AMS คือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IFP แต่ละเครื่อง
1. เปิดแอป Account Setting ใน IFP
2. เปิดใช้งานโหมด Multi Account (หลายบัญชี)
3. IFP จะนําไปสู่หน้าการเข้าสู่ระบบ
4. เข้าสู่ระบบ IFP ด้วยบัญชีของผู้ดูแลระบบเฉพาะที่ (local admin) ของ IFP
5. เปิดแอป Account Setting ใน IFP
6. เปิดใช้งาน Active AMS Service (บริการ AMS ที่ใช้งานอยู่)
7. จะมีพรอมต์ Active AMS Service (บริการ AMS ที่ใช้งานอยู่) ปรากฏขึ้นมา
8. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ AMS
9. ตอนนี้ IFP จะเชื่อมโยงกับองค์กร
โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งาน AMS

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?