เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ผู้ใช้สามารถดูโฟลเดอร์ "shared with me” (แบ่งปันกับฉัน) เมื่อเชื่อมโยงบัญชีของตนกับ Google Drive ภายใต้ AMS ได้หรือไม่

04-07-2020

ไม่ได้ ปัจจุบัน API ของ Google Drive รองรับเฉพาะโฟลเดอร์ส่วนบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถเห็นโฟลเดอร์ "shared with me” (แบ่งปันกับฉัน)

รุ่นที่รองรับ

CP8601K

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?