เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

บัญชีเดียวกันสามารถเข้าสู่ระบบ IFP ต่างกันในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

04-07-2020

ไม่ได้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จะอนุญาตให้บัญชีเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ระบบ AMS

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?