เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถบันทึกคําอธิบายประกอบภายใต้ EZwrite 4.0 ได้หรือไม่และสามารถทำได้อย่างไร

04-07-2020

ได้ สามารถบันทึกคําอธิบายประกอบภายใต้ EZwrite ได้ เมื่อเลือกตัวเลือก Save (บันทึก) เมนูจะปรากฏขึ้นเพื่อเลือกการบันทึกภายใต้หน่วยความจําภายในหรือที่เก็บข้อมูลภายนอก (USB)

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?