เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถใช้บัญชี OneDrive ขององค์กรเพื่อบันทึกไฟล์ที่แก้ไขผ่าน WPS ในหน้าจอได้หรือไม่

04-07-2020

ไม่ได้ เฉพาะบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลเท่านั้นที่สามารถใช้เพื่อบันทึกไฟล์ที่แก้ไขแล้วได้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?