เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะแก้ไขไฟล์ Excel โดยใช้ WPS APP ใน RP552H ได้หรือไม่

04-07-2020

ไม่ได้ เครื่องรุ่นเก่า เช่น RP552H ไม่สนับสนุนฟังก์ชันการแก้ไข WPS แต่รองรับเฉพาะฟังก์ชันมุมมองเท่านั้น

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?