เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

มีเครื่องอ่าน/เขียนการ์ด NFC ที่แนะนําสําหรับ AMS หรือไม่

04-07-2020

รายการอุปกรณ์ที่แนะนำมีดังนี้
1. ACS: ACR1242U http://www.acr1252.com/
2. Synnix: CL-2100R http://www.synnix.com/Chinese/Products-2/info-contactless-6-2.html
3. D-Logic: https://www.d-logic.net/nfc-rfid-reader-sdk/products/ufr-advance-nfc-rfid-reader-writer/
4. InfoThink: InfoThink IT-101MU http://infothink.com.tw/tw/items/infothink-%E6%84%9F%E6%87%89%E5%8D%A1nfc%E8%AE%80%E5%8D%A1%E6%A9%9F-it-101mu
5. ONETAK: http://www.onetak.com/index.php?main_page=product_info&products_id=9

รุ่นที่รองรับ

CP8601K

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?