เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถตั้งค่าตารางเวลาในโหมด Local Delivery สําหรับ X-Sign Player 2.x ได้นานเท่าใด

04-07-2020

ตารางเวลาในโหมด Local Delivery สามารถตั้งค่าได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หากต้องการตารางเวลาที่นานกว่านี้ โปรดซื้อสิทธิ์การใช้งาน X-Sign Manager

รุ่นที่รองรับ

X-Sign

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?