เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

วิธีการตั้งค่าป้ายดิจิทัล BenQ เป็นโปรแกรมเล่นเพลง (เสียงเท่านั้น) ใน X-Sign Designer 2.x ต้องทำอย่างไร

04-07-2020

1. เปิดใข้งาน X-Sign 2.x Designer
2. สร้างเทมเพลตเปล่า
3. เปลี่ยน "Edit mode” (โหมดแก้ไข) เป็น "Overview” (ภาพรวม)
4. "Music” (เพลง) จะปรากฏขึ้นในแถวแรก ให้กดไอคอน "+" ที่ด้านข้างเพื่อเลือกเพลง

รุ่นที่รองรับ

X-Sign

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?