เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

มีข้อจํากัดใด ๆ เกี่ยวกับฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่รองรับ ST430K/ST550K/ST650K หรือไม่

04-07-2020

ไม่มีข้อจํากัดสําหรับฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่รองรับ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนําอย่างยิ่งให้ซื้อฮาร์ดไดรฟ์ที่มีสายไฟหรือเสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB 3.0 เพื่อให้แน่ใจว่ามีแหล่งจ่ายไฟที่เพียงพอ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?