เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถบันทึกบัญชี AMS ใน IFP ได้กี่บัญชี สามารถลบบัญชีได้หรือไม่

04-07-2020

จํานวนบัญชี AMS สูงสุดที่บันทึกไว้ใน IFP คือ 30 บัญชี ไม่สามารถลบบัญชีได้ แต่จะนำออกได้โดยการคืนค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานผ่านทาง "Init TV" ใน IFP เท่านั้น

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?