เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

วิธีปิดการทำงานของ AMS

04-07-2020

หากเปิดใช้งานหลายบัญชีและ AMS ภายใต้การตั้งค่าบัญชี การปิดการทำงานของหลายบัญชีจะเป็นการปิดการใช้งาน AMS ด้วย

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?