เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถปิดใช้งาน Floating Tool ได้หรือไม่

04-07-2020

ได้ สามารถปิดใช้งาน Floating Toll ได้โดยเลือก Setting (การตั้งค่า) -> Other Settings (การตั้งค่าอื่น ๆ) ในแอป

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?