เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถตั้งเวลาออกจากระบบเป็น 0 นาที หรือไม่ต้องออกจากระบบเลยได้หรือไม่

04-07-2020

ไม่สามารถตั้งเวลาออกจากระบบเป็น 0 นาที หรือไม่ต้องออกจากระบบเลยในอุปกรณ์ได้ โปรดเข้าถึงและตั้งเวลาการออกจากระบบเป็น 0 ในเว็บไซต์บริการจัดการบัญชี (AMS)

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?