เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไม IFP ของฉันจึงแสดงแถบสีขาวหรือดับไป เมื่อฉันพยายามเปิดใช้งาน iMirror (InstaQShare) ด้วย iPhone หรือ iPad ของฉัน

04-07-2020

ปัญหานี้อาจเกิดจากเวอร์ชัน iOS โปรดดาวน์โหลดแอป InstaQshare ของ v1.5.0 จาก App Store เพื่อแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้กับ iOS12

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?