เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมฉันถึงทำมิเรอร์เนื้อหาจาก iPhone ไปยัง IFP ผ่านทาง InstaQshare ไม่ได้

04-07-2020

โปรดอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของ IFP ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดผ่าน OTA ซึ่งจะทําให้ IFP รองรับ iOS เวอร์ชัน 11.3 ขึ้นไป

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?