เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การใช้ Local Delivery สำหรับ X-Sign (v2.x) ควรเป็นอย่างไร

04-07-2020

X-Sign ช่วยให้ผู้ใช้ป้ายดิจิทัล BenQ สามารถใช้งานอุปกรณ์ของตนได้ดีขึ้น หากต้องการทราบขั้นตอนในการใช้การจัดส่งภายในสําหรับ BenQ X-Sign โปรดดูที่วิดีโอช่วยสอน

รุ่นที่รองรับ

X-Sign

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?