เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไม IFP ของฉันถึงแสดงข้อความ 4K@30hz แทนที่จะเป็น 4K@60hz ผ่านการเชื่อมต่อ HDMI

04-07-2020

โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้
(1) ตรวจดูว่าพอร์ต HDMI พอร์ต 4 เป็นพอร์ตที่เชื่อมต่อ
(2) ตรวจสอบ "เวอร์ชัน HDMI EDID" ภายใต้การตั้งค่า OSD ควรเป็น "EDID 2.0" สําหรับความละเอียด 4k@60hz คลิก "HDMI EDID version" (เวอร์ชัน HDMI EDID) เพื่อเปลี่ยนเวอร์ชันหากไม่ใช่ "EDID 2.0"

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?