เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไม Floating Tool ไม่สามารถใช้งานได้เป็นครั้งคราวโดยการกดสองนิ้วบนหน้าจอค้างไว้

04-07-2020

โปรดตรวจสอบช่วงเวลาระหว่างการเปิดใช้งานเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอนุญาตให้ทำการประมวลผลระบบ 4~5 วินาทีก่อนที่จะเปิดใช้งานครั้งต่อไป

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?