เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถเปลี่ยนตําแหน่งของเมนู OSD เป็นแนวตั้งได้หรือไม่ หากโปรเจคเตอร์แสดงผลในโหมดแนวตั้ง

04-07-2020

ไม่ได้ ตําแหน่งของเมนู OSD ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแนวตั้งได้

รุ่นที่รองรับ

PL490 , PL552

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?