เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถใช้มิเตอร์สีใดในการปรับเทียบจอแสดงผล

04-07-2020

เพื่อให้ได้ผลการปรับเทียบที่แม่นยํา โปรดใช้เฉพาะมิเตอร์สีของ BenQ เพื่อปรับเทียบจอแสดงผล ไม่แนะนําให้ใช้มิเตอร์สีจากผู้ผลิตรายอื่น

รุ่นที่รองรับ

PL490 , PL552

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?