เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถเปลี่ยนโลโก้การบูตและภาพเคลื่อนไหวของอุปกรณ์หลังจากเปิดเครื่องได้หรือไม่

04-07-2020

ได้ โลโก้และภาพเคลื่อนไหวในการบูตอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน "Display" (แสดงผล) ข้างใต้ "Device” (อุปกรณ์) ใน "Setting” (การตั้งค่า)
1) อันดับแรก ให้ไปที่ "Device” (อุปกรณ์) ภายใต้ "Setting” (การตั้งค่า)
2) เลือก "Display” (แสดงผล) เพื่อเปลี่ยนโลโก้การบูตหรือภาพเคลื่อนไหว

รุ่นที่รองรับ

ST6502, ST7502, ST8602

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?