เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

InstaShare สนับสนุนการฉายเนื้อหาจากอุปกรณ์ Chrome OS ไปยัง IFP หรือไม่

04-07-2020

ได้ InstaShare สนับสนุนการฉายเนื้อหาจากอุปกรณ์ Chrome OS ไปยัง IFP

รุ่นที่รองรับ

RP6502, RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RP8602 86” 4K UHD Education Interactive Flat Panel, RE6501 65” Education Interactive Display, RE7501 75" Education Interactive Display, RE8601 86" Education Interactive Display, RM6503, RM7503, RM8603 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 86 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RE9801, Instashare

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?