เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะตั้งค่า "Subnet Mask" ใน "Static IP" ของการกําหนดค่าอีเทอร์เน็ตได้ที่ไหน

04-07-2020

ชื่อที่แตกต่างกัน (ความยาวของคํานําหน้าของเครือข่าย) ใช้กับ IFP นี้แทน "Subnet Mask" โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหา "ความยาวคํานําหน้าของเครือข่าย"
1) เลือก "Setting” (การตั้งค่า)
2) เลือก "Ethernet" (อีเทอร์เน็ต)
3) เลือก "Ethernet configuration" (การกําหนดค่าอีเทอร์เน็ต)
4) เลือก "Network prefix length” (ความยาวของคำนําหน้าสุทธิ" และเปลี่ยนหมายเลขตามตารางด้านล่างที่ตรงกัน

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?