เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

X-Sign รองรับแฟลชหรือไม่

04-07-2020

ไม่ X-Sign ไม่รองรับแฟลช อย่างไรก็ตาม X-Sign รองรับ HTML5

รุ่นที่รองรับ

ST6502, ST7502, ST8602, X-Sign, ST4302, ST5502

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?