เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทำไมจึงไม่สามารถเล่นเนื้อหาได้หลังจากที่เสียบไดรฟ์ USB แล้ว

04-07-2020

โปรดตรวจสอบตารางเวลาของเนื้อหาภายใต้ X-Sign Designer เพื่อให้ทราบสาเหตุ ตารางด้านล่างแสดงสาเหตุที่เป็นไปได้และการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง:

รุ่นที่รองรับ

ST6502, ST7502, ST8602, ST4302, ST5502, X-Sign

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?