เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะต่ออายุใบอนุญาต X-Sign Manager ทางออนไลน์ได้อย่างไร

04-07-2020

โปรดเข้าสู่ระบบบัญชี X-Sign Manager ของคุณ จากนั้นคลิกที่ "By Device” (ตามอุปกรณ์) => "Edit Device” (แก้ไขอุปกรณ์) => "replace” (เปลี่ยนแทน) หรือ "choose” (เลือก) เพื่อป้อนรหัสใบอนุญาตใหม่สําหรับการต่ออายุ

รุ่นที่รองรับ

SL6502K, SL6502K, SL5502K, SL4302K, SL8502K, SL7502K, ST6502, ST7502, ST8602, BH2401 , BH2801 , BH2801N, BH3501 , BH3801N , BH3801D , IL430 , IL490 , IL550 , ST4302, ST5502, X-Sign

Show less arrow-up

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?