เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

"ข้อมูล AQI" ใน X-Sign Designer 2.x คืออะไร

04-07-2020

AQI ย่อมาจาก Air Quality Index (ดัชนีคุณภาพอากาศ) "ข้อมูล AQI" ใน X-Sign Designer 2.x จะระบุค่าดัชนีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศในประเทศจีน

รุ่นที่รองรับ

SL6502K, SL6502K, SL5502K, SL4302K, SL8502K, SL7502K, BH2401 , BH2801 , BH3501 , BH2801N, BH3801N , BH3801D , IL430 , IL490 , IL550 , X-Sign

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?