เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถกําหนดตารางเวลาได้ใน Local Delivery และโหมด Interactive (เชิงโต้ตอบ)สําหรับ X-Sign Player 2.x ได้เป็นเวลาสูงสุดเท่าใด

04-07-2020

การกำหนดตารางเวลาใน Local Delivery และโหมด Interactive สามารถทำได้เป็นระยะเวลานานสูงสุด 24 ชั่วโมง หากคุณต้องการกําหนดตารางเวลาของกิจกรรมที่นานกว่า 24 ชั่วโมง โปรดซื้อสิทธิ์การใช้งานของ X-Sign Manager

รุ่นที่รองรับ

SL6502K, SL6502K, SL5502K, SL4302K, SL8502K, SL7502K, BH2401 , BH2801 , BH3501 , BH2801N, BH3801N , BH3801D , IL430 , IL490 , IL550 , X-Sign

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?